جذب نیروی انسانی

AVAND NEGAR SANABAD

لطفا جهت استخدام فرم زیر را پر کنید.

میزان تحصیلات(ضروری)
نحوه آشنایی با ما
سابقه کیفری(ضروری)
سابقه بیمه(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.